VEDLIGEHOLD OG GODE RÅD

 Konsekvensen ved manglende vedligehold kan være at der opstår rust. Leatherman produktet holder længere, hvis man sørger for at vedligeholde det. Ethvert Leatherman produkt skal renses, tørres og olieres periodisk for at forhindre rust. Dette er især vigtigt, hvis produktet bruges i et fugtigt eller maritimt miljø. Efter at have renset produktet skal det olieres med en let maskinolie eller en gennemtrængende olie type (f.eks. WD-40).

Se også brugervejledninger her

Rengøring

Afhængig af hvad et produkt er udsat for, er der forskellige måder at rengøre det på.

  • Hvis produktet er udsat for saltvand, eller bruges i et maritimt miljø skal det renses grundigt med ferskvand.
  • Hvis snavs og klæbrigt materiale har samlet sig mellem bladene, kan det renses i en let opløsning af rengøringsmiddel og vand.
  • For at fjerne tjære eller lignende substandser, kan produktet renses med terpentin eller anden mineralsk sprit. Brug aldrig rengøringsmidler indeholdende klorin.

Efter enhver rengøring, skal produktet tørres, og påføres en let maskinolie eller et gennemtrængende produkt fx WD-40. Dette hjælper med at beskytte produktet mod fremtidig korrosion.

Rust

Alle Leatherman produkter er fremstillet af 100% højkvalitet stainless steel, undtagen bits’ne som er lavet af værktøjsstål. Stainless steel er ikke helt rustfrit, men det er meget modstandsdygtigt over for rust.

Mikset af metalblandingen er det der gør, at stainless steel enten bliver modstandsdygtigt overfor rust, men blødt – som vi kender det fra fx bestik. Eller også er det mindre modstandsdygtigt overfor rust, men til gengæld hårdt.

Leathermans produkter er fremstillet af sidstnævnte, så toolet er stærkt og bibeholder det skarpe knivskær.

Slibning af knivblad

Leathermans produkter har funktioner som lige knivblad, savtakket knivblad eller en kombination af begge. Slibemetoden afhænger af den type kniv, som produktet har.

Lige knivblade, kan slibes ved at bruge standard slibe udstyr, inkluderende våd-sten, slibestål og diverse slibe kits. For at slibe et savtakket knivblad, vær da sikker på at bruge et slibesystem, der er specielt designet til savtakkede knivblade. En korrekt slibe metode vil bibeholde de kurvede former på knivbladet.

TIP!

Der findes mange gode videoer på YouTube omkring vedligehold af Leatherman – tjek dem gerne ud! J